Over Cassio

Vanuit de behoefte om maatwerk te leveren op het gebied van huiswerkbegeleiding en Engelse les ben ik in augustus 2014 gestart met Cassio. De naam Cassio is afgeleid Cassiobury Park, een park gelegen in Watford. Watford is een voorstad van Londen waar ik  heb gewoond en van binnenuit kennis heb gemaakt met de Engelse cultuur. Die periode is inspiratiebron geweest om in 2011 te starten met de opleiding docent Engels aan de NHL te Leeuwarden.

Ik heb ruime ervaring opgedaan in het trainen en coachen van jong volwassen met gedrags- en psychische problematiek. Ook in dit werk is maatwerk het startpunt om iemand op weg te helpen zijn/haar eigen talenten te ontwikkelen om zo zelfstandig zijn/haar eigen weg te kiezen in de maatschappij.

Het combineren van het lesgeven, trainen en coachen wil ik tot zijn recht laten komen bij Cassio waarbij ‘samen werken’ het startpunt is.

Je bent van harte welkom om contact met mij op te nemen. Dan kunnen we samen kijken wat jouw leervraag is en hoe we deze kunnen beantwoorden.

hartelijke groet,

Conny

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close