Cassio training & coaching

Bij Cassio training & coaching is het streven om (onderwijs)begeleiding op maat te leveren. Op de volgende gebieden is expertise aanwezig:

  • Specialisatie Hoogbegaafdheid en Differentiatie. (Hogeschool Utrecht)
  • Ervaringsdeskundigheid hoogbegaafdheid.
  • HBO tweedegraads Engels/Cambridge Proficiency English (Noordelijke Hogeschool Leeuwarden)
  • Docentschap Engels, studievaardigheden en mentorschap.
  • Specialistische coaching jongeren met gedrag- en psychische problematiek.
  • Diverse doelgroepen in de gehandicapten zorg (woonvoorzieningen/dagbesteding)

Een vrijblijvend intakegesprek is altijd onderdeel van de samenwerking. Doel van het intakegesprek is in kaart te brengen welke begeleiding er nodig is en welke mogelijkheden er zijn.

Mochten wij toch niet de juiste mogelijkheden hebben om een passend begeleidingstraject te blijven vervolgen of blijkt gaandeweg dat er aanvulling nodig is dan wordt dit tijdig besproken.

Contact

De algemene-voorwaarden en privacy verklaring zijn altijd van toepassing.

Education is all a matter of building bridges

Ralph Ellison 1914-1994
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close